Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

BULGARIAN FOLK ART WEEK

The Consulate General of the Republic of Bulgaria in New York

BULGARIAN FOLK ART WEEK

OCTOBER 18TH, 7PM

  • “TREASURES FROM A HIDDEN CULTURE” by Donna Woldin

Exhibition of pottery, textiles and hand-carved wooden accessories from Bulgaria

  • · LUDMILA and DANIELA RADKOVI

Bulgarian folk singers  – soloists of the orchestra of Goran Bregovic

At The Consulate general of Bulgaria in New York

121 east 62nd street, New York

OCTOBER 23RD, 7 PM

THEODOSII SPASOV (kaval) and  BALKAN TALES

World interpretations of Bulgarian folklore

At Symphony space, Peter Jay Sharp Theater

2537 Broadway at 95th street, New York

 ++++++++++

 Генерално консулство на Република България в Ню Йорк

 Седмица на българското народно изкуство

 18 октомври, 19 часа

  • “СЪКРОВИЩА ОТ ЕДНА СКРИТА КУЛТУРА” на Дона Волин

Изложба на традиционна и модерна българска керамика.

  • · Людмила и Даниела Радкови

Народни певици, солистки на оркестъра на Горан Брегович

Българско консулство в Ню Йорк

121 east 62nd street, New York

23 октомври, 19 часа

Теодосий Спасов

и „Балкански приказки“

концерт

 At Symphony space, Peter Jay Sharp Theater

2537 Broadway at 95th street, New York