Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » News

Bulgarian Children’s Chorus and School Gergana Benefit Concert – Bulgarian Consulate, 14 Jun 2013 – 7 pm

Български детски хор и училище „Гергана“

Ви кани най-сърдечно на

лятното си благотворително представление* на

 „Как без музика?“

адаптация за детски хор по мюзикъла

The Sound of Music

 

Музика Р. Роджърс

Текст О. Хамърстайн

Постановка Дж. ДиДонато

Музикално оформление М. Душкина

Вокален педагог Ст. Евстатиева

Диригент на хора Кр. Иванчева

Превод и адаптация В. Хаджийски

Училищен ръководител Н. Хаджийска

Петък, 14 юни 2013 г. в 19 часа

Генерално консулство на Република България

121 E 62nd Street, New York

Следва прием

- – - 

Bulgarian Children’s Chorus and School Gergana

Cordially invites you to its

Summer Benefit Show*

How Could We Do Without Music?

Adaptation for children’s chorus of the musical

The Sound of Music

Music R. Rodgers

Lyrics O. Hammerstein

Stage Director G. DiDonato

Musical Adaptation for Chorus M. Dushkina

Vocal Coach S. Evstatieva

Chorus Director K. Ivanchev

Translation into Bulgarian V. Hadjiyski

School Principal N. Hadjiyska

Friday, June 14, 2013 at 7 pm

Consulate General of the Republic of Bulgaria

121 E 62nd Street, New York                                                                      

*Reception to Follow