Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Gergana’s Tenth Anniversary, Concerts Jun 12 and Jun 15, 2014

[Please scroll down for English translation]

Здравейте, приятели!

Нашата любима „Гергана“, първото българско училище в Ню Йорк, празнува десетгодишнината си!

Създадена в 2004 г. като хор от 12 деца, към който в началото на 2005 г. се добави и училище с първоначалната цел да помага на малките хористи да четат и разбират българските текстове, днес „Гергана”  предлага детска градина за 3-4 годишните, подготвителни групи за деца с ограничено владеене на български, класове по български от предучилищен до осми, детски хор, театрално студио и танцово-гимнастическо студио. Учителите ни са висококвалифицирани, с професионални кариери, училището е лицензирано от българското правителство да издава удостоверения за завършено обучение по български, а детският ни хор има 70 концерта в биографията си.


Надявамe се също да Ви видим на двете ни празнични събития през юни:

1. На 12 юни 2014 в 19 ч. в Генералното консулство на България, авторски концерт на джазовата певица ГергАна Велинова със специален гост Асен Дойкин (пиано) и Трифон Димитров (контрабас) (следва прием).

2. На 15 юни 2014 г. в 14 ч. в Wagner School Auditorium, 220 E 76 St, New York, NY 10021, Юбилеен концерт и годишно тържество с участието на Стефка Евстатиева, вокална група „Гергана Алумни“ и всички изпълнители от „Гергана“ (вход свободен). Наши специални гости са посланик Елена Поптодорова, генералният консул на България в Ню Йорк г-н Mилен Люцканов и консул Любомир Грънчаров, партньорката на композитора Б. Карадимчев Магдалена Немцу и др. Следва прием в консулството от 16 часа.

 

Молим Ви да подкрепите развитието на нашата динамична общност. Онлайн дарения с кредитна карта се приемат на уеб сайта ни:

http://www.gergananyc.com/sponsors

Hатиснете бутона „Дари“. Вашите дарения са tax deductible, ще бъдете споменати с благодарност в нашите концертни програми, на уеб сайта ни и ще получите благодарствено писмо. Постъпленията ще се използват за бъдещата работа на детския хор, театралното студио и училището.

Благодарим  Ви от сърце за помощта!

Стефка Евстатиева, президент на борда

Нели Хаджийска, училищен ръководител

Красимира Иванчева, диригент на хора

- – - 

Dear Friends,

Our beloved Bulgarian Children’s Chorus and School Gergana, the first Bulgarian school in New York, is celebrating its tenth anniversary!

Started in 2004 as a children’s chorus with 12 kids, to which a school was added in early 2005 to help young choristers read and understand Bulgarian lyrics, Gergana currently offers preschool classes for 3-4 year olds, preparatory classes for children with limited command of Bulgarian, Bulgarian language and literature classes from kindergarten to 8th grade, a children’s chorus, a drama studio, and a dance and gym studio. Our faculty is highly accomplished, with distinguished professional careers, our school is licensed by the Bulgarian government to issue certificates of completed courses of study of Bulgarian, and our children’s chorus has 68 concerts in its history.

Please help our vibrant community grow. To contribute online by credit card please go to

http://www.gergananyc.com/sponsorsand

and click the Donate button.Your donations are tax deductible, you will be credited on our future stage bills and on Gergana‘s web site, and will receive a personal note of gratitude.All proceeds will be used towards future activities of the Chorus and School.

We hope to see you at our three festive events in May and June:

1. On June 12, 2014, at 7 pm at the Bulgarian Consulate General, an author’s concert by jazz singer-songwriter GergAna Velinova with special guests pianist Asen Doykin and bass Trifon Dimitrov. Wine reception to follow.

2. On June 15, 2014, at 2 pm at Wagner School Auditorium, 220 E 76 St, New York, NY 10021, our Jubilee Concert and School Recognition Day, with Stefka Evstatieva, Gergana Alumni Vocal Group, and all Gergana’s performers (admission free).

 

Thank you for your help, with all our hearts,

Stefka Evstatieva, President of the Board

Neli Hadjiyska, School Principal

Krasimira Ivanchev, Director of the Chorus