Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Christmas Concert, December 15, 2013 @ Noon

Bulgarian Children’s Chorus and School Gergana

Cordially invites you to a

Christmas Concert

Sts. Cyril and Methodius Bulgarian Orthodox Cathedral

550 W 50 St, New York

Sunday, December 15, 2013 @ Noon

 ­­- – -

Български детски хор и училище «Гергана» 

Ви кани най-учтиво на 

Коледен концерт

Българска източноправославна епархийска катедрала

«Св. св. Кирил и Методий»

550 W 50 Street, New York 

Неделя, 15 декември 2013 г., 12 ч.