Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Да се хванем на хорото!!!

Училище “Христо Ботев” в Ню Йорк (Bulgarian School – New York)
Детски танцов ансамбъл ” Горана Джуниър ” към училище 

“Христо Ботев” набира танцьори за новата учебна година.

Заниманията се провеждат в неделните дни от октомври до юни.

В сградата на PARK WEST HIGH SCHOOL - 5-ти етаж

на адрес: 525 West 50-th Street, New York, NY 10019,

За повече информация : dance@hristobotevschool.org