Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » News

Регистрация на раждане

Уважаеми сънародници,
Бихме искали да Ви напомним, че след влизането в сила на настоящата
Конституция на Република България на 13 юли 1991 г.,
всички деца, на които единият родител е български гражданин,
придобиват българско гражданство автоматично,
още от деня на раждането си, независимо в коя държава са родени.
Относно регистрацията на раждането в България и свързаното с нея получаване на единен граждански номер (ЕГН),
можете да получите по-подробна информация на следния електронен адрес:
За допълнителни въпроси, използвайте електронна поща:
consulate@bulgaria-embassy.org
Посолство на Република България
Вашингтон, САЩ