Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Преди да пристигнат нашите бели братя

Преди да пристигнат нашите бели братя, за да ни направят цивилизовани мъже,
нямахме никакъв затвор. Поради това нямахме престъпници.
Без затвор не може да има престъпници.
Нямахме брави и ключове и затова сред нас нямаше крадци.
Когато някой беше толкова беден, че не можеше да си позволи кон, палатка или одеяло
, в такъв случай той щеше да получи всичко това като подарък.
Бяхме твърде нецивилизовани, за да придаваме голямо значение на частната собственост.
Не знаехме никакви пари и следователно стойността на едно човешко същество
не се определяше от неговото богатство.
Нямахме написани закони, нямахме адвокати, нямахме политици,
следователно не можехме да се мамим и измамваме един друг.
Бяхме наистина в лошо състояние преди белите мъже да пристигнат и не знам
как да обясня как успяхме да се справим без тези фундаментални неща,
които (така ни казват) са толкова необходими за едно цивилизовано общество.

Джон (Огън) Куц елен
Сиу Лакота – 1903-1976