Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » News

ПРАЗНИК С ДЯДО КОЛЕДА НА 15 ДЕКЕМВРИ ОТ 13:00 ЧАСА, В СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКОТО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО В НЮ ЙОРК.

ЗАПОВЯДАИТЕ НА НАШЕТО КОЛЕДНО ТЬРЖЕСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ СЬСТОЙ НА 15 ДЕКЕМВРИ ОТ 13:00 ЧАСА, В СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКОТО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО В НЮ ЙОРК.
ДЯДО КОЛЕДА, ШЕ ПОБЪБРИ С ДЕЦАТА ВИ HA БЪЛГАРСКИ, ДОКАТО ДЕЦА ОТ 5 ДО 21 ГОДИНИ ИЗПАЛНЯВАТ БЪЛАРСКИ КОЛЕДНИ ПЕСНИ. ЩЕ ИМА МНОГО ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА МАЛЧУГАНИТЕ И ЛАКОМСТВА ЗА ГОЛЕМИТЕ.
ЕЛАТЕ И СЕ ПРЕНЕСЕТЕ В ДЕТСТВОТО СИ.
АДРЕСА Е 121 Е УЛИЦА, МАНХАТЬН
МЛАДИ БУЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ, НЮ ЙОРК.
ЗА КОНТАКТИ:
516 785 2047
ЯНА КАЛИНКОВА ИЛИ
YBVNY.ORG