Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Поучителна история: Приказка за изчезналото стадо овце

Поучителна история: Приказка за изчезналото стадо овце

В повечето стада се мярка по някоя черна овца за цвят

Имало едно време семейство овчари. Те държали всичките си овце в една кошара. Хранели ги, вардели ги и ги извеждали на паша. От време на време овцете се опитвали да бягат. Тогава най-стария овчар отивал при тях и им казвал: – Вие, глупави и своенравни овце, не знаете, че навън е пълно с опасности. Само тук ще намерите вода, храна и най важното-защита от вълците. Един ден се пръкнала по-различна овца. Нещо като черна овца. Била вироглава и подучвала другите да избягат на свобода. Докато една нощ ги придумала и те избягали. Овчарите не усетили нищо до зори, когато видели празна кощарата. Отишли да се жалват на стареца, глава на семейството. – Избягали са, избягали са! -Горките…. -Ами гладът?  - Ами жаждата?  - Ами вълкът?  - Какво ще стане с тях без нас? Старецът се прокашлял, смукнал от лулата и рекъл: – Вярно, какво ще стане с тях без нас? И още по-лошо……………. КАКВО ЩЕ СТАНЕ С НАС БЕЗ ТЯХ?

UnitedBulgaria.com