Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Обединението прави силата

In English below

Обединението прави силата

Изправени пред предизвикателствата на днешната ситуация, в която се борим с  невидимия за човешкото око вирус, е важно да бъдем осъзнати и да помним, че сме преминали през много изпитания обединени. Затова създадохме за всички българи този клип, който да ни напомня за силния ни дух, който ни обединява, за красотата, която ни обкръжава, за героизма, който ни освобождава. Нека мислим както за себе си, така и за ближния! Да осмислим посланието на Левски: „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако изгубя, губя само мене си.”

Анна Велева

- – -

Unity makes strength

Facing the challenging current situation, in which we are fighting an invisible enemy, it is important to stay mindful and remember that we have survived many challenges by being united. Therefore, we created this video for all Bulgarians, to remind us of the strong spirit that unites us, the beauty that surrounds us and the heroism that liberated us. Let’s think not just about ourselves, but about others nearby as well. Reflect on Levski’s words: “If I win the whole Nation wins. If I lose, I lose only myself “.

Anna Veleva