Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Капиталът се страхува от липсата на печалба или от твърде малката печалба

„Капиталът се страхува от липсата на печалба или от твърде малката печалба, както природата се страхува от празните пространства. Но щом разполага с достатъчна печалба, капиталът придобива смелост. Осигурете му 10 процента и той е готов да влезе в действие, при 20 процента той се оживява, при 50 процента е готов да си счупи главата, при 100 процента ще потъпче всякакви човешки закони, при 300 процента няма престъпление, което да не е готов да извърши дори и при заплахата да увисне на бесилото” (К. Маркс, т.23, с.770).Това се нарича аксиома, т.е. нещо което се приема за даденост и не подлежи на доказване.На тази аксиома се подчинява развитието на човечеството повече от 2 века назад и до днес!За тези които могат да мислят, това обяснява „нещата от живота“ синтезирано, кратко и ясно.Това нещо Маркс не го е измислил, той цитира човек живял и мислил преди него!!!