Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » News

Исторически парк

Bече приключихме фонтана постамент за тримата велики български владетели и братя цар Асен, цар Петър и цар Калоян. Всеки посетител на “Исторически парк” първо ще види тези велики българи. В едни години (подобни на сегашните), когато българите са загубили своята независимост и са продадени от своята аристокрация да бъдат второ качество хора в Източната Римска империя се намират истински българи, които повеждат навелия глава български народ към свобода. В години, когато е било срамно да се наречеш българин, в години, когато обикновените хора са презирани и смятани за второ качество материал, в години, когато образованите и са подвеждали трудовите българи, за да си осигурят лични и семейни облаги в империята, трима българи с цената на собствения си живот повеждат хората към светлината и свободата. Тяхното дело е велико и променя световната история. Именно благодарение на държавата, която те възраждат днес се запазва културата, която поставя акцент върху духа, а не върху парите. Едната скулптура е вече готова за отливане и работим върху другите две. Подкрепяйки “Исторически парк” вие давате своя принос за изграждането на българския културен вулкан.