Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Измама, свързана с лотарията за зелена карта: Отговори на често задавани въпроси

Измама, свързана  с лотарията за зелена карта: Отговори на често задавани въпроси

Отделът за визови услуги на Държавния департамент предупреждава обществеността за значително увеличаване на измамни имейли и писма, изпращани до участниците в лотарията за зелена карта. Измамниците, които изпращат тези фалшиви имейли и писма, твърдят, че са представители на американското правителство в опит да получат пари от участниците в лотарията. Всички кандидати трябва да се запознаят с информацията за измами, свързани с лотарията за зелена карта, предоставена от Федералната търговска комисия. Съветваме участниците да прегледат правилата и процедурите на лотарията за зелена карта, за да знаят какво, кога и от кого да очакват.
Макар че кандидатите по програмите DV-2012 и DV-2013 могат да получат имейли от американското правителство, с които им се напомня да проверят статута си онлайн посредством сайта за проверка, те няма да получат уведомително писмо или имейл, с който им съобщават, че са спечелили от лотарията. Кандидатите могат да разберат дали са сред изтеглените за продължаване на процедурите по програмата, като проверят статута си онлайн чрез сайта за проверка: http://www.dvlottery.state.gov.

Имайте предвид, че таксите за молбите за виза от лотарията за зелена карта се плащат на касиера в американското посолство или консулство по време на насроченото интервю. Американското правителство никога не изисква пращането на пари предварително чрез чек, платежно нареждане или паричен превод.

Моля, забележете, че много други неправителствени уеб сайтове (например, адреси, които завършват на „.com”,  „.org” или „.net”) предоставят законна и полезна информация и услуги, свързани с имиграцията и визите. Държавният департамент не подкрепя, не препоръчва и не спонсорира каквато и да е информация или материали на тези уеб сайтове, независимо от тяхното съдържание. Информацията може да не е правилна или актуална, така че винаги трябва да я сравнявате с официален източник на американското правителство. Съветваме кандидатите за визи да са предпазливи по отношение на фирмите, които твърдят, че предлагат съдействие за получаването на американски визи.

Някои сайтове и имейли се стремят да подведат клиентите и обществеността, че са официални уеб сайтове на американското правителство. Те са създадени така, че да изглеждат като офциални уеб сайтове, често дори имат изображения на американското знаме, Капитолия, Белия дом или Статуята на свободата. Помнете, че всеки сайт, чийто адрес не завършва на „.gov”, трябва да бъде смятан за подозрителен.

Ако желаете да подадете жалба за интернет измама, моля, посетете econsumer.gov. Този сайт се поддържа от агенции за защита на потребителя от 17 страни и се управлява от Федералната търговска комисия.