Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Ззапочна процесът по преброяване на населението в САЩ

Уважаеми сънародници,
Посолството на Република България във Вашингтон и генералните консулства в Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис уведомяват българските граждани, живеещи в САЩ, че на 12 март 2020 г. започна процесът по преброяване на населението в САЩ. Повече информация може да бъде намерена на следния електронен адрес:  https://2020census.gov/en.html
Очаква се домакинствата да получат анкетна карта за попълване. Въпросите в нея не изискват изрично предоставяне на информация за гражданство, имиграционен статут или други подобни данни. Същевременно, единият от въпросите в анкетната карта е относно раса и държава на произход на лицето – точка 9 (за глава на семейството) или точка 7 (за останалите членове). Именно тук може да посочите българския си произход.
В тази връзка призоваваме всички българи, постоянно пребиваващи в САЩ, да отбележат българския си произход в съответните точки на анкетната карта по приложения образец. Целта е да бъде получена достоверна информация за броя на българските граждани и американските граждани от български произход, живеещи в САЩ.
Оставаме на разположение за допълнителни въпроси.
Посолство на Република България във Вашингтон:
Тел.: (202) 387-7969; (202) 387-5770
e-mail: consulate@bulgaria-embassy.org; embassy.washington@mfa.bg
Генерално консулство в Ню Йорк:
Тел.: (212) 935-4646
e-mail: Consulate.NewYork@mfa.bg
Генерално консулство в Чикаго:
Тел.: (312) 867-1904; (312) 867-1905
e-mail: Consulate.Chicago@mfa.bg
Генерално консулство в Лос Анджелис:
Тел.: (310) 478-6700
e-mail: consulate.losangeles@mfa.bg; bglaconsul@gmail.com
Моля, споделяйте това съобщение, за да достигне до максимален брой наши сънародници в САЩ!