Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Задължения за социални осигуровки в БГ / Декларация до края на Декември 2012

Задължения за социални осигуровки в БГ / Декларация до края на Декември 2012

Имаме САМО до КРАЯ на тази година – още 20 дни – да подадем документи за да бъдат премахнати задълженията ни за социални осигуровки.

ВСЕКИ човек или дете с ЕГН (дори да не е живяло в България!) по подразбиране е със задължение, датиращо от 2000 г. С натрупване, размера на задължението е около 1000-1500 лв.

За да се освободите:

1) Проверете статуса си на https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html , линк “Справка за здравноосигурителен статусус”, по ЕГН.

Ако резултата е РАЗЛИЧЕН от “Лицето е ИЗКЛЮЧЕНОот здравно осигуряване, СЧИТАНО ОТ …….., ПОРАДИ НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА”, то ДЪЛЖИТЕ здравноосигурителни вноски.

ЗАБЕЛЕЖКА: не се БЪРКАЙТЕ, че нямате задължение, ако видите резултати като “Лицето е със спрени здравноосигурителни права” или “Лицето е с прекъснати здравноосигурителни права”.

Правата се спират след неплащане 3 месеца, така че тези резултати просто показват, че не сте плащали, а не че не дължите.

2) Ако статуса ви не е точно “ЛИЦЕТО Е ИЗКЛЮЧЕНО ОТ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ , СЧИТАНО ОТ …….., ПОРАДИ НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА”, попълнете и подпишете следните ДВА формуляра, посочени тук: http://nap.bg/news?id=1496

УТОЧНЕНИЯ:

а) НЕПРЕМЕННО пишете ПЪЛНА ДАТА (ден, месец и година) на напускане на България, а не само месец/година (маме сведения че НАП формално отказват да приемат такива заявления). Ако не си спомняте точната дата, можете да напишете най-близката за която се сещате (на ваша отговорност).

б) в “Адрес за кореспонденция” най-добре да посочите постоянния си адрес, ако има хора там; ако няма, посочете друг адрес в БЪЛГАРИЯ, на който живеят хора за да приемат потвърждението на получаването.

3) Намерете адреса на МЕСТНИЯ офис на НАП (по постоянен адрес в България) от тази страница: http://www.nap.bg/page?id=24

4) Изпратете двата документа по ПОЩАТА

ВНИМАНИЕ: НАП изрично отговори вече, че НЕ приема емейл!

Може също да бъдат внесени от изрочно упълномощено лице (с пълномощно), или с електронен подпис (много малко хора го имат).

ПРЕПОРЪКИ за изпращането:

а) пратете като “препоръчано” или друг вид обратна разписка

б) заради наближаване крайния срок (31.12.2012) и предстоящите прзници, в които ще има забавяне на поща от света, най-добре е да сканираните подписаните от вас два документа и да ги пратите по емейл до приятел/роднина/познат в България, който да го разпечта и прати по пощата от там.