Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Жреците разполагат с купища книги за Орфей

Платон пише: “Жреците разполагат с купища книги за Орфей”.
В Родопите и на остров Самотраки е бил изграден свещеният култов език на траките, достъпен за малцина – само за посветените. Между бесите от Родопите и коптите от Египет (коренното население на Египет) е имало непрекъснат мирен съюз и взаимно подпомагане.
Орфей – “най-великият смъртен музикант на света” – реформирал коптската азбука, а първият родопски епископ Никита Ремисиански (V в. след Христа) превел Библията на бески език. Ние сме имали “Библия Бесика”. Това подсказва и следното древно известие: “Тракийското племе беси, което живяло в Родопите, притежавало през V век на свой език книгите на светото писание и извършвало богослужение на свой език. Известен разпространител на християнството между бесите бил Никита Ремисиански”.
Плочата от село Гела е укривана все на свещени места – в района на старите светилища, манастири, църкви, параклиси. Заедно с плочата, под нея на хартия са изписани само на един лист над 50 имена на конкретни жители от село Гела, които са укрили тази плоча на 20 юли 1881 г. (на връх Илинден). Този празник – Илинден – свято се тачи в селото.
Свети Илия е бог но гръмотевиците, колесничар на квадрига с юзди от слънчеви лъчи. Той е в основата на българското нестинарство – танц върху огъня. Този пророк, отбелязан в Стария завет, е живял през IX век пр. Хр. И напомня за древните връзки на Родопите с Троя – Илион – както и със заглавието на самата “Илиада” от Омир. Ил и Пергам са физическите и духовните крепости на Родопите и Троя. А траките и трояците са били съюзници по време на Троянската война.
Изписаните имена на укривателите на плочата са на български език с гръцки прибавки. Те са скрили нашата древна писменост, за да остане плочата цяла и непокътната.
Всичките 978 букви са издълбани една до друга, без разредки на думите, без пунктуация и с много малко гласни. Разчитането ще бъде трудно. Но си струва усилието – езикът на траките е угаснал в VI в. пр. Хр., а българският език се въздига в 9 в. чрез Кирил и Методий. Цели 300 години България търси път в азбуката и писмеността.
Бележка на Харамията: В този район на Родопите са открити още две подобни плочи, които все още не са проучвани от българските учени и лингвисти. Единствено покойният траколог акад. Александър Фол е ходил в с. Гела, след откриването на плочата и я е проучвал на място, но не е дал никаква гласност на това, защото откритието противоречи на тезата, че “траките са безписмен народ” . Наскоро след това на територията на България са открити още находки с линеарно писмо тип А и Б (предгръцка и пред финикийска писменост, която е открита и на остров Крит!), които се съхраняват в Националния исторически музей в София. Тези факти, както и откритите в България (Караново, Градешница, Варненско и Пловдивско) и Румъния (Тартария) най-древни писмени знаци в света (глинени печати пинтадери), на възраст над 6000 години показват, че в България е имало древна предпотопна култура предхождаща с поне 2000 години културите на Египет, Месопотамия и Китай!!!…..
Никола Гигов