Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Ден на Отворените врати в училище “Христо Ботев” 11 май, 2014

Ден на Отворените врати в училище “Христо Ботев” 11 май, 2014
от 9:00 до 17:00 часа

Общи информационни сесии: от 11:45 – 12:05 и от 14:00 – 14:20 в стая 375А
(След края на тези сесии ще можете да зададете своите въпроси)

В този ден вратите на училище “Христо Ботев” са широко отворени за всички, които искат да се запознаят с неговата работа. Можете да посетите класната стая на всеки един от учителите и да видите как преминава един учебен час в училището. Имате възможност да разговаряте с учителите, Училищния ръководител и Родителския съвет.
Можете да се запознаете с извънкласните дейности и да разговаряте с ръководителите им.

Очакваме Ви!