Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

ДА СЕ ПОМНИ И ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ПОКОЛЕНИЯТА!

ДА СЕ ПОМНИ И ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ПОКОЛЕНИЯТА!
Българската азбука е всъщност разказ : “Аз буки, веди глаголати! Добро ест живети дзело земля! Иже (йота) како люди мислите, наш он покой. ръци слово твръдо! ук, фрът, хер! от! ща чръв! ци ша! еръ, ер, ери! ет! ен он! йен йон! юс! ят!
Преведена на съвременен български език тази уникална азбука звучи така :”Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! защото когато хора мислите, наша е той опора. изричай словото твърдо! нагоре всеки да лети!върви! избягвай червея!покорявай висотите! ти мъж, ти юноша, вие хора! човече! с ум и разум! във вярна посока и с ясно съзнание! напред! слава! “
Аз зная буквите и животът със знанието е добър… ще мога да чета, да опозная живота, доброто и злото в него, да обичам, да прощавам, да съм човек… “
А нима това не е смисълът на съществуването?! Истински дар за човечеството е тази азбука… С промисъл свише…