Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » News

Годишна среща на Асоциацията на Генералните консули в Ню Йорк

На 15 Август се проведе годишната среща на Асоциацията на Генералните консули в Ню Йорк (The Society of Foreign Consuls in New York, SOFC) , по време на която се проведе избор на членове на Изпълнителния комитет на Асоциацията. В сдружението членуват генералните консули от над 100 държави, а Изпълнителният Комитет се състои от 10 членове.

Г-жа Мая Христова бе единодушно избрана за член на Изпълнителния комитет на Сдружението на Генералните консули в Ню Йорк (SOFC).

SOFC е основана през 1925 г. и представлява най-големият консулски корпус в света, включващ консулства, генерални консулства и почетни консулства, базирани в Ню Йорк.

Мисията на Сдружението е да защитава интересите и правата на членовете на дипломатическия корпус на генералните консулства, базирани в Ню Йорк, като се стреми да насърчава културните и икономически отношения, както в Ню Йорк, така и между представените държави и САЩ.

Сдружението работи съвместно с Министерството на външните работи на САЩ и Кметството на град Ню Йорк за организиране на форуми и семинари от взаимен интерес по въпроси като консулски достъп, дипломатическа сигурност, имиграция, летищен протокол.

Инициативите през последните години включват фондове за благотворителност и помощи за благотворителни организации.