Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Годишна среща на Асоциацията на Генералните консули в Ню Йорк

Генерално консулство на Република България в Ню Йорк July 17 at 11:08 AM ·

На 15 юли 2019 г. в сградата на ГК-Ню Йорк се състоя годишната среща на Сдружението на Генералните консули в Ню Йорк (The Society of Foreign Consuls in New York, SOFC), на която среща домакин бе Генералното Консулство на Р България.

По време на срещата се проведе и избор на членове на Изпълнителния комитет за следващата година. В сдружението членуват генералните консули от над 100 държави, а Изпълнителният Комитет се състои от 10 членове, в това число ръководен екип, състоящ се от президент, вицепрезидент и ковчежник.

Г-жа Мая Христова, която бе член на Изпълнителния комитет през изминалата година, бе единодушно избрана за вицепрезидент на Изпълнителния комитет на Сдружението на Генералните консули в Ню Йорк (SOFC).

Акцентирайки на мащабността и важността на SOFC, основано през 1925 г. и представляващо най-големият консулски корпус в света, по време на годищната среща новоизбраният Изпълнителен комитет подчерта значимата роля на организацията и нейния принос за активиране на дипломатическото присъствие в гр. Ню Йорк, за запознаване и обмен с много чуждестранни култури и традиции, за решаването на въпроси от общ административен характер за всички генерални консулства, базирани в Ню Йорк.

Новоизбраният Изпълнителен комитет ще продължава да насърчава Сдружението в изпълнението на основната си мисия – защита интересите и правата на членовете на дипломатическия корпус и на базираните в Ню Йорк генерални консулства, ще насърчава културните и икономически отношения, както в Ню Йорк, така и между представените държави и САЩ и ще работи активно за разширяване на контактите на генералните консулства в Ню Йорк с представителите на местната изпълнителна власт в щата.