Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Важна информация за български граждани, гостуващи в САЩ с туристически визи

Важна информация за български граждани, гостуващи в САЩ с туристически визи
Във връзка с извънредната ситуация около заразата COVID-19 и получените многобройни запитвания дали е възможно да се просрочи разрешения престой на територията на САЩ на основание създалата се извънредна ситуация и големия брой отменени полети, посолството на Република България във
Вашингтон отправи запитване до Департамента за вътрешна сигурност на САЩ (Department of Homeland Security), относно легалните възможности визата да бъде удължена.
Съгласно получения отговор, на този етап единствената възможност за удължаване срока на престой остава подаването на формуляр I-539 онлайн или в местния офис на USCIS (https://www.uscis.gov/i-539).
Формулярът следва да бъде подаден преди изтичане срока на разрешения престой, като всяка молба ще се разглежда индивидуално. При получаване на нова информация ще Ви информираме своевременно.
Препоръчваме на българските граждани, които временно пребивават в САЩ с цел туризъм или посещение на близки, да потърсят възможности за незабавно завръщане в България чрез полети на съответните авиокомпании.