Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Български детски хор и училище “Гергана” – Ню Йорк

Български детски хор и училище “Гергана” – Ню Йорк,
носител на почетните плакети на М-вото на образованието и науката (МОН) и Държавната агенция за българите в чужбина, записва нови ученици и хористи за учебната 2014-15 г.:

* Детска градина
* Групи за деца с ограничено владеене на български
* Класове: от подготвителен до 12-и
* Детски хор
* Театрално студио
* Танцово студио
* Вокална група “Гергана Алумни”
* Смесен хор + модна работилница за родители

Високи стандарти + топла семейна атмосфера
Училището е лицензирано от МОН по ПМС 334/2011 г.
Обучение: безплатно
Занятия: всяка неделя от 10 ч.

Откриване на учебната година: 14 септември, 10 ч., Wagner School Auditorium, 220 Е 76 Street, New York

646-643-2411
914-576-4086
gerganachorusny@gmail.com

_ _ _

Bulgarian Children’s Chorus and School Gergana
Bulgarian Children’s Chorus and School Gergana
Home page of Bulgarian Children’s Chorus and School Gergana. We A…

View on www.gergananyc.com
Preview by Yahoo
Bulgarian Children’s Chorus and School
Gergana – New York,
The award-winning Bulgarian school on Manhattan’s Upper East Side,
Is now enrolling new students and choristers for the 2014-15 academic year:

* Preschool
* Preparatory classes for children with limited or no command of Bulgarian
* School classes: K-12
* Children’s Chorus
* Drama Studio
* Dance and Gym Studio
*
Gergana Alumni vocal group
* Mixed Chorus + Fashion Workshop for parents and families
High academic standards +
Gergana’s signature warm family atmosphere
The School is licensed by the Bulgarian Ministry of Education to issue official certificates of completed study
Tuition: FREE
Classes: every Sunday at 10 am
School year opens September 14 @ 10 am,
Wagner School Auditorium, 220 Е 76 Street, New York

646-643-2411
914-576-4086