Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » Articles

Български детски хор и училище “Гергана”- Представя “Как без музика?”

Български детски хор и училище “Гергана”
Театрално студио * Клас по музикален театър
Представя “Как без музика?”
Адаптация за деца по мюзикъла The Sound of Music
Нова продукция
Петък, 13 ноември 2015 г. от 19 ч.
Генерално консулство на РБ
121 Е 62 Street, New York
Bulgarian Children’s Chorus and School Gergana
Drama Studio * Music Theater Class
Proudly presents:
How Could We Do Without Music?
Adaptation for children of the musical The Sound of Music
New Production
Friday, 13 November 2015 at 7 pm
Consulate General of Bulgaria
121 E 62 Street, New York