Articles

Всички публикации и новини от БГ общността

Boston and Mass

BG новини и събития от Massachusetts и Boston

Connecticut

BG новини и събития в Connecticut и региона

New Jersey

BG новини и събития от New Jersey и региона

New York & NYC

BG новини и събития от New York и региона

Home » News

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка със стартирането на издаването на българските лични документи от нов вид, Ви информираме за следното:

Считано от 15 февруари 2010 г. Генералното консулство на Република България в Ню Йорк ще преустанови приемането на заявления за издаване на паспорти, като по искане на българските граждани може да се издава само Временен паспорт за завръщане в Република България /пасаван/.

След 15 февруари 2010 г. българските представителства в чужбина ще приемат само заявления за издаване на лична карта и свидетелство за управление на МПС, но не и на паспорт.

За личните документи, чиято валидност все още не е изтекла, гражданите нямат задължение да ги преиздават – издадените лични документи са валидни до изтичането на срока им.

Consulate General of Republic Bulgaria in New York